Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
UNIQUE THE LABEL VERWERKT PERSOONSGEGEVENS OVER U DOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN ONZE DIENSTEN EN/OF OMDAT U DEZE ZELF AAN ONS VERSTREKT. HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
- VOOR- EN ACHTERNAAM
- GESLACHT
- ADRESGEGEVENS
- TELEFOONNUMMER
- E-MAILADRES

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
ONZE WEBSITE EN/OF DIENST HEEFT NIET DE INTENTIE GEGEVENS TE VERZAMELEN OVER WEBSITEBEZOEKERS DIE JONGER ZIJN DAN 16 JAAR. TENZIJ ZE TOESTEMMING HEBBEN VAN OUDERS OF VOOGD. WE KUNNEN ECHTER NIET CONTROLEREN OF EEN BEZOEKER OUDER DAN 16 IS. WIJ RADEN OUDERS DAN OOK AAN BETROKKEN TE ZIJN BIJ DE ONLINE ACTIVITEITEN VAN HUN KINDEREN, OM ZO TE VOORKOMEN DAT ER GEGEVENS OVER KINDEREN VERZAMELD WORDEN ZONDER OUDERLIJKE TOESTEMMING. ALS JE ER VAN OVERTUIGD BENT DAT WIJ ZONDER DIE TOESTEMMING PERSOONLIJKE GEGEVENS HEBBEN VERZAMELD OVER EEN MINDERJARIGE, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA [email protected], DAN ZULLEN WIJ DEZE INFORMATIE VERWIJDEREN.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
UNIQUE THE LABEL VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS, VOOR DE VOLGENDE DOELEN:
- HET AFHANDELEN VAN UW BETALING
- U DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN
- OM GOEDEREN EN DIENSTEN BIJ U AF TE LEVEREN

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
UNIQUE THE LABEL ZAL UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER BEWAREN DAN STRIKT NODIG IS OM DE DOELEN TE REALISEREN WAARVOOR UW GEGEVENS WORDEN VERZAMELD.

DELEN MET ANDEREN
UNIQUE THE LABEL VERKOOPT UW GEGEVENS NIET AAN DERDEN EN ZAL DEZE UITSLUITEND VERSTREKKEN INDIEN DIT NODIG IS VOOR DE UITVOERING VAN ONZE OVEREENKOMST MET U OF OM TE VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING. MET BEDRIJVEN DIE UW GEGEVENS VERWERKEN IN ONZE OPDRACHT, SLUITEN WIJ EEN BEWERKERSOVEREENKOMST OM TE ZORGEN VOOR EENZELFDE NIVEAU VAN BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS. UNIQUE THE LABEL BLIJFT VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE VERWERKINGEN.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
UNIQUE THE LABEL GEBRUIKT ALLEEN TECHNISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES. EN ANALYTISCHE COOKIES DIE GEEN INBREUK MAKEN OP UW PRIVACY. EEN COOKIE IS EEN KLEIN TEKSTBESTAND DAT BIJ HET EERSTE BEZOEK AAN DEZE WEBSITE WORDT OPGESLAGEN OP UW COMPUTER, TABLET OF SMARTPHONE. DE COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN ZIJN NOODZAKELIJK VOOR DE TECHNISCHE WERKING VAN DE WEBSITE EN UW GEBRUIKSGEMAK. ZE ZORGEN ERVOOR DAT DE WEBSITE NAAR BEHOREN WERKT EN ONTHOUDEN BIJVOORBEELD UW VOORKEURSINSTELLINGEN. OOK KUNNEN WIJ HIERMEE ONZE WEBSITE OPTIMALISEREN. WILT U MEER WETEN OVER ONZE COOKIES, KIJK DAN HIER. U KUNT ZICH AFMELDEN VOOR COOKIES DOOR UW INTERNETBROWSER ZO IN TE STELLEN DAT DEZE GEEN COOKIES MEER OPSLAAT. DAARNAAST KUNT U OOK ALLE INFORMATIE DIE EERDER IS OPGESLAGEN VIA DE INSTELLINGEN VAN UW BROWSER VERWIJDEREN.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U HEEFT HET RECHT OM UW PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN. U KUNT EEN VERZOEK TOT INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDERING STUREN NAAR [email protected]. OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT HET VERZOEK TOT INZAGE DOOR U IS GEDAAN, VRAGEN WIJ U EEN KOPIE VAN UW IDENTITEITSBEWIJS BIJ HET VERZOEK MEE TE STUREN. HIERBIJ VRAGEN WE U OM IN DEZE KOPIE UW PASFOTO EN BURGERSERVICENUMMER (BSN) ZWART TE MAKEN. DIT TER BESCHERMING VAN UW PRIVACY. UNIQUE THE LABEL ZAL ZO SNEL MOGELIJK, MAAR BINNEN VIER WEKEN, OP UW VERZOEK REAGEREN.

BEVEILIGING
UNIQUE THE LABEL NEEMT DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS SERIEUS EN NEEMT PASSENDE MAATREGELEN OM MISBRUIK, VERLIES, ONBEVOEGDE TOEGANG, ONGEWENSTE OPENBAARMAKING EN ONGEOORLOOFDE WIJZIGING TEGEN TE GAAN. ALS U DE INDRUK HEEFT DAT UW GEGEVENS NIET GOED BEVEILIGD ZIJN OF ER AANWIJZINGEN ZIJN VAN MISBRUIK, NEEM DAN CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE OF VIA [email protected].